งานประกวดพระเครื่อง
วัน/เดือน/ปี พ.ศ.
สถานที่จัดงาน/จัดหวัด
11 กันยายน 2565
งานประกวดพระเครื่อง ณ โรงแรมเพชรรัตน์การ์เด้น จ.ร้อยเอ็ด จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดร้อยเอ็ด
18 กันยายน 2565
งานประกวดพระเครื่อง ณ SC Plaza สายใต้ใหม่ จัดโดย ชมรมพระเครื่อง SC สายใต้ใหม่
25 กันยายน 2565
งานประกวดพระเครื่อง ณ เอ็มซีซีฮอลล์ เดอะมอลล์ นครราชสีมา อ.เมือง จ.นครราชสีมา จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดนครราชสีมา
2 ตุลาคม 2565
งานประกวดพระเครื่อง (ประกวดเล็ก) ณ อาคารเอนกประสงค์ วัดละหารไร่ จ.ระยอง จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดระยอง
9 ตุลาคม 2565
งานประกวดพระเครื่อง ณ โรงแรมสยามแกรนด์ 444 อ.เมือง จ.อุดรธานี จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดอุดรธานี
23 ตุลาคม 2565
งานประกวดพระเครื่อง ณ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม อ.เมือง จ.พิจิตร จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ ชมรมพระเครื่องเมืองพิจิตร
11 ธันวาคม 2565
งานประกวดพระเครื่อง ณ โรงเรียนอู่ทอง อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จัดโดย สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับ ชมรมอนุรักษ์พระเมืองสุพรรณ
18 ธันวาคม 2565
งานประกวดพระเครื่อง ณ อาคารฮอมบุญหอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดโดย ชมรมผู้นิยมพระเครื่องจังหวัดลำพูน ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
25 ธันวาคม 2565
งานประกวดพระเครื่อง ณ หอประชุมสถาบันพัฒนาฝีมืออาชีพแรงงานนานาชาติ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จัดโดย เทศบาลตำบลเวียง ร่วมกับ สมาคมผู้นิยมพระเครื่องพระบูชาไทย จังหวัดเชียงราย


Copyright ©G-PRA.COM